arto.jpg

Fogace / mlžení / vykuřování / dezinfekce prostoru

Co je fogace?

Fogace je způsob dezinfekce, kdy se za pomoci specializovaného přístroje vytvoří z dezinfekčního roztoku mlha s kapénkami o velikosti do 20 nanometrů. Tato mlha musí vyplnit prostor v určité koncentraci, čímž zajistí dezinfekci celého prostoru, ve kterém je umístěný fogátor.

 

Proč zvolit dezinfekci fogací?

Minimalizace rizika nedostatečné dezinfekce – vyřazení lidského faktoru – každé zákoutí, kam se mlha dostane, bude vydezinfikované.

Pro dezinfekci existují tabulky – při fogaci za pomocí fogátorů ECATECH podle tabulky zjistíte potřebnou dobu pro dezinfekci, doplníte roztok do stroje, zapnete jej a po uplynutí doby jej vypnete a vyvětráte.

Je šetrná k ošetřovaným povrchům – z dezinfikovaných prostor je třeba odstranit/zakrýt obrazy, starožitnosti, květiny a samozřejmě zvířata.

Možnost dezinfekce s obsahem polymeru, která zajišťuje virucidní ochrannou vrstvu trvající 7-21 dní. Pro tuto možnost nabízíme dezinfekci SANIT ALL AIR.

 

Zapůjčení nebo nákup

Pokud potřebujete dezinfikovat jen sporadicky, můžete využít služby zápůjčky fogátoru na dobu nezbytně nutnou.

Pokud potřebujete dezinfikovat často, nákup fogátoru se vyplatí. Fogátor můžete používat mimo pandemickou dobu i jako zvlhčovač vzduchu. Pouze do něj nalijete demineralizovanou/destilovanou vodu místo dezinfekčního roztoku.

 

Fogace lokální a plošná

Mlhu lze tvořit za pomoci velmi jemné trysky stroje KSANEX – aplikace za pomoci tohoto stroje probíhá lokálně – tedy obsluha cíleně mlhu nanáší do prostoru okolo ploch, které chce dezinfikovat. Tento proces je ekonomický a doporučujeme ho za použití dezinfekce SANIT ALL AIR, kdy mlha vytvoří na zmíněných površích ochrannou virucidní vrstvu. Vhodné, pokud chcete dezinfikovat jen konkrétní části a ne celé prostory (např. ve velkých halách, tělocvičnách, atd).

Fogátory ECATECH jsou naproti tomu vhodné pro plošnou komplexní fogaci celých prostor. Stroj umístíte do prostoru, zapnete a dle vypočteného objemu prostoru vyčkáte přesně určenou dobu, po té stroj vypnete a vyvětráte.

 

Vhodná technologie je důležitá

KSANEX tvoří jemnou mlhu za pomoci speciální trysky, ECATECH za pomoci technologie ultrazvukového vypařování.

Mlha tvořená stroji ECATECH i KSANEX je velmi drobná. Kapénky jsou velikostně do 10 mikrometrů. Na trhu existují i jiné technologie, které jsou „rychlejší“ a fungují na principu spalování. Vzhledem k tomu, že velikost kapek má přímou souvislost s účinností a šetrností dezinfekce, nenabízíme tyto přístroje a doporučujeme použít technologie, které tvoří jen velmi jemnou mlhu.

 

V rámci této sekce naleznete podsekce s nabídkou fogátorů i jejich pronájmu i přípravků, které se k fogaci používají.