Vážení,

1.2.2021 vstupují v platnost nové podmínky stanovené nařízením (EU)2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Do této skupiny patří např. kyselina sírová, kyselina dusičná, peroxid vodíku apod. (v koncentracích stanovených tímto nařízením). Pro všechny (včetně všech distributorů a následných prodejců) z toho plyne povinnost sledovat prodané množství těchto látek, které jsou obsaženy v některých našich výrobcích. V případě podezřelé transakce je povinen prodejce informovat neprodleně Státní báňskou správu České republiky.

Z naší nabídky mezi tyto produkty patří a ze strany výrobců byly doposud nahlášeny:

Dále produkty od výrobců, které ve stálé nabídce nemáme:

  • Cleamen 721
  • Cleamen 752 OXO
  • Kenocid 2100 15%
  • Zeva B
  • Zeva super B

Tyto produkty lze nadále prodávat pouze profesionálním zákazníkům na potvrzené prohlášení. Prohlášení je k´dispozici na vyžádání – pozor! Prohlášení musí vyplnit a podepsat oprávněná osoba a nebo pověřená osoba a do formuláře musí uvést pravdivě všechny údaje.

Za tekuté čističe odpadů CLEAMEN 420 a Stura Facile připravujeme náhradu založenou na jiné aktivní složce – hydroxidu sodném. Na této složce je založeno několik práškových čističů odpadů včetně Rohrreininger. Tato bude k dispozici na naší prodejně i na našem e-shopu bez omezení a nutnosti vyplňovat výše zmíněné prohlášení.

Dále musíme omezit nabídku produktů dostupnou pro koncové uživatele o produkt CLEAMEN 143, který je nadále dostupný pouze pro profesionální použití – tedy pouze v případě nákupu na IČO.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Tým Simply Clean